Czym różni się przedszkole prywatne od państwowego?

sie 15, 2021

Rodzice kilkulatków wcześniej czy później będą musieli odpowiedzieć sobie na pytanie: czy posyłać dziecko do przedszkola? A jeśli tak, to jakie wybrać – przedszkole prywatne czy państwowe? Aby podjąć właściwą decyzję, należy poznać różnice pomiędzy tymi placówkami. Każda z nich ma bowiem swoje wady i zalety.

Przedszkole prywatne a państwowe. Różnice formalne

Różnica pomiędzy przedszkolami prywatnymi a państwowymi zaczyna się na poziomie formalnym, związanym z ich finansowaniem. Przedszkola publiczne są bowiem utrzymywane z pieniędzy gminy lub samorządu. Oznacza to, że to one są organami odpowiedzialnymi za finansowanie i prowadzenie placówek, do których rodzice mogą bezpłatnie posyłać swoje dzieci. Informacje na ten temat są zawarte ustawie o Systemie oświaty.

Ta sama ustawa definiuje też pojęcie przedszkoli niepublicznych. Mogą zakładać je osoby fizyczne i prawne (np. fundacje, spółki, firmy), które nie są jednostkami samorządu terytorialnego. W ustawie nie znajdziemy natomiast definicji przedszkoli prywatnych. Dlaczego? Są one bowiem placówkami, które zakładają osoby fizyczne. W zasadzie każde przedszkole niepubliczne jest jednocześnie przedszkolem prywatnym, przez co nazwy te można traktować (w niektórych sytuacjach) zamiennie.

Jakie plusy ma przedszkole państwowe?

Każde przedszkole państwowe musi zapewnić miejsce dziecku, które w danym roku skończy 3 lata (choć czasami mogą do niego pójść także dzieci dwuipółletnie). Największą zaletą placówek publicznych jest ich niska cena. Każde dziecko ma zagwarantowane 5 godzin dziennie darmowego pobytu a za każdą kolejną godzinę, rodzice muszą zapłacić tylko złotówkę (oraz oczywiście opłacić wyżywienie).

Zaletą przedszkoli publicznych jest także to, że najczęściej chodzą do nich dzieci z tych samych dzielnic, znające się z „podwórka”. Dzięki temu zarówno maluchy, jak i ich rodzice, mogą nawiązywać bliższe relacje. Posyłając dziecko do przedszkola publicznego mamy też pewność, że opiekują się nim nauczyciele z wyższym, specjalistycznym wykształceniem.

Wady przedszkola państwowego

Przedszkole publiczne cechuje się niestety mniejszą liczbą zajęć dodatkowych, niż przedszkole prywatne. Dość często jest też krócej otwarte. W grupie przebywa także więcej dzieci, przez co maluchy nie mają częstego, indywidualnego kontaktu z opiekunem (choć nie jest to regułą). Dzieci w przedszkolu państwowym muszą dostosować się do ściśle określonych zasad i reguł, kosztem indywidualnego podejścia do każdego z nich.

W placówkach tych może też zostać wprowadzona przerwa wakacyjna, która najczęściej wynosi miesiąc. W tym czasie rodzice muszą korzystać z placówek dyżurujących. Dodatkowo, przy składaniu podania o przyjęcie do przedszkola państwowego, należy spełnić liczne kryteria, które dają niektórym dzieciom (kosztem innych) pierwszeństwo.

Czym wyróżnia się przedszkole prywatne?

Przedszkole prywatne cechuje się mniejszą liczba dzieci w grupie. Opiekunowie mają dla maluchów więcej czasu, dzięki czemu mają z nimi dużo lepszy kontakt. Placówki prywatne nastawione są na rodzinną atmosferę i indywidualne podejście do każdego z przedszkolaków. Dysponują także nowoczesnym i dobrze zaopatrzonym zapleczem dydaktyczno-edukacyjnym.

Dość często przedszkola prywatne zapewniają dzieciom wyprawkę i niezbędne materiały edukacyjne. Oferują też więcej zajęć dodatkowych oraz regularnie odbywające się atrakcje: wyjście na basen czy do kina. Nabór do tych placówek trwa cały rok i można posyłać do nich dzieci nawet dwuletnie. Maluchy mogą też uczęszczać na różne profile: językowy, sportowy czy artystyczny.

Wady przedszkola prywatnego

Największą wadą przedszkoli prywatnych jest ich cena. Obejmuje ona wpisowe i czesne, ale niekoniecznie koszt wyżywienia. Niekiedy też budynek przedszkola nie jest dopasowany do małych dzieci, bowiem nie był budowany z myślą o nich. A przez to jego infrastruktura odbiega od tej, z której korzystają maluchy w placówkach publicznych. Nie jest to jednak reguła.

Niektórzy rodzice martwią się, czy przedszkole prywatne zatrudnia wykwalifikowany personel. Najczęściej jednak obawy te są bezpodstawne, bowiem placówki zatrudniają nie tylko osoby po studiach pedagogicznych, ale także logopedów i innych specjalistów. Dostęp do nich jest zazwyczaj łatwiejszy, niż w placówkach państwowych.

Przedszkole prywatne czy państwowe?

Wybór przedszkola powinien wynikać zarówno z potrzeb rodziców, jak i dziecka. Decyzji nie powinniśmy jednak podejmować bez wcześniejszego sprawdzenia opinii o placówce oraz bez potwierdzenia kwalifikacji prowadzących ją osób. Sprawdźmy też rodzaj oferowanych zajęć dodatkowych.

Jednakże, jeśli nasze dziecko rozwija się wolniej, jest chorowite lub ma specjalne potrzeby, przedszkole prywatne może być lepszym rozwiązaniem niż publiczne, choćby ze względu na mniejszą liczbę dzieci w grupie. Ostateczna decyzja musi być jednak podyktowana dobrem dziecka. Pamiętajmy też, że przedszkola nie są przechowalnią dzieci